Albiomin %20 100 ml flakon (biotest %20 100 ml flakon) (hum albumin-kansuk)

 • FirmaKansuk Lab.
 • Satış Fiyatı504,90 TL
 • Barkodu8699535980615
 • Gebelik KategorisiC (Gebelik Kategorileri)
 • SGK Ödeme DurumuÖdenir
 • SGK Ödeme Farkı0,00 TL
 • Reçete TürüMor Reçete
 • ATC KoduB05AA01
 • Etkin MaddeAlbümin (insan)
 • Geri Ödeme KoduA11199
 • Raf Ömrü36 ay
 • Üretim DurumuÜretiliyor

2.ALBİOMİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALBİOMİN 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Albümin preparatlarına ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıysanız,

• Ciddi kansızlık (anemi) ve kalp yetmezliği durumunuz varsa ALBİOMİN %20'i kullanmayınız.

ALBİOMİN' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

ALBİOMİN insan kanının sıvı olan kısmından (plazmasından) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan plazmasından üretildiğinde, hastalara geçebilecek enfeksiyon ajanlarını önlemek için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs / enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.

Bütün bu önlemlere rağmen, insan plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir enfeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca bilinen (AIDS'e neden olan HIV virüsü, karaciğer hastalığına neden olan Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, parvovirüs B19 gibi zarfsız virüsler) ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya Creutzfeld-Jacobs hastalığı gibi diğer enfeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.

Belirlenmiş proseslerle Avrupa Farmakopesi spesifikasyonlarına göre üretilen albüminden virüs bulaştığına dair herhangi bir rapor bulunmamaktadır.

Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

Kardiyovasküler aşırı yüklenme (hipervolemi) belirtileri olan aşağıdaki durumlardan herhangi biri gelişire infüzyon derhal durdurulmalıdır:

−Başağrısı

−Dispne (solunum zorluğu)

−Jugular ven tıkanıklığı (şah damarlarında aşırı kan toplanması)

−Artan kan basıncı

−Venöz basınçta yükselme (damarlarda basınç artması)

−Pulmoner ödem (akciğerlerde su)

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz:

−Dekompanse kalp yetmezliği (kalp yetmezliği)

−Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)

−Özofageal varis (yemek borusunda genişlemiş damarlar)

−Pulmoner ödem (akciğerlerde sıvı birikmesi)

−Hemorajik diyatez (düzensiz veya spontan kanama yatkınlığı)

−Şiddetli anemi (azalmış kırmızı kan hücreleri)

−Renal ve post-renal anüri (azalmış veya bulunmayan idrar üretimi)

Doktorunuz sizin için uygun önlemleri alacaktır. Ayrıca elektrolit dengesi ve kan miktarı ile birlikte dolaşım sisteminizi kontrol etmek için izleneceksiniz.

ALBİOMİN'in damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararına göre ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALBİOMİN' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından diğer yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz bunu doktorunuza bildiriniz. ALBİOMİN'in hamileyken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir. ALBİOMİN'in gebe kadınlarda kullanım güvenilirliği, kontrollü klinik deneyler ile tespit edilmemiştir.

Bununla birlikte insan albümini insan kanının normal bir bileşenidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. ALBİOMİN'in emzirirken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

ALBİOMİN' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler ALBİOMİN, 100 mL'de 12,2 mmol ( ya da 280 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ürünlerle insan albümini arasında bilinen başka spesifik bir etkileşim mevcut değildir.

İnsan albümini diğer tıbbi ürünlerle (önerilen sulandırıcı hariç), tam kanla ve kırmızı kan hücresi kitlesiyle karıştırılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

3.ALBİOMİN Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

İnsan albümini doğrudan damar içine (intravenöz) uygulanacaktır, yada izotonik bir çözelti içinde seyreltilerek kullanılır (örn. %0.9 sodyum klorür).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Dozaj ve infüzyon hızı hastanın durumuna göre ayarlanır.

Yaşlılarda kullanımı : Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Özel kullanım durumları Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Özel popülasyonlarda (böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarla), akut böbrek yetmezliği olan veya böbrek diyalizi süren hastalarda klinik çalışmalar gerçekleştirilmemiştir.

Eğer ALBİOMİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALBİOMİN kullandıysanız:

Aşırı doz verildiğinde hipervolemi (dolaşan kan hacminin aşırı miktarda artışı) meydana gelebilir. Belirtiler örn. baş ağrısı, nefes darlığı ve kan basıncında artıştır. Bu belirtiler görülürse sağlık personeline, doktora söylenmeli ve infüzyona derhal son verilmelidir. Fazla sıvının uzaklaştırılması için size tedavi uygulanabilir.

ALBİOMİN 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALBİOMİN 'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ALBİOMİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Mevcut veri bulunmamaktadır.

Nasıl Kullanılır?

2.ALBİOMİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALBİOMİN 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Albümin preparatlarına ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıysanız,

• Ciddi kansızlık (anemi) ve kalp yetmezliği durumunuz varsa ALBİOMİN %20'i kullanmayınız.

ALBİOMİN' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

ALBİOMİN insan kanının sıvı olan kısmından (plazmasından) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan plazmasından üretildiğinde, hastalara geçebilecek enfeksiyon ajanlarını önlemek için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs / enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.

Bütün bu önlemlere rağmen, insan plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir enfeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca bilinen (AIDS'e neden olan HIV virüsü, karaciğer hastalığına neden olan Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, parvovirüs B19 gibi zarfsız virüsler) ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya Creutzfeld-Jacobs hastalığı gibi diğer enfeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.

Belirlenmiş proseslerle Avrupa Farmakopesi spesifikasyonlarına göre üretilen albüminden virüs bulaştığına dair herhangi bir rapor bulunmamaktadır.

Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

Kardiyovasküler aşırı yüklenme (hipervolemi) belirtileri olan aşağıdaki durumlardan herhangi biri gelişire infüzyon derhal durdurulmalıdır:

−Başağrısı

−Dispne (solunum zorluğu)

−Jugular ven tıkanıklığı (şah damarlarında aşırı kan toplanması)

−Artan kan basıncı

−Venöz basınçta yükselme (damarlarda basınç artması)

−Pulmoner ödem (akciğerlerde su)

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz:

−Dekompanse kalp yetmezliği (kalp yetmezliği)

−Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)

−Özofageal varis (yemek borusunda genişlemiş damarlar)

−Pulmoner ödem (akciğerlerde sıvı birikmesi)

−Hemorajik diyatez (düzensiz veya spontan kanama yatkınlığı)

−Şiddetli anemi (azalmış kırmızı kan hücreleri)

−Renal ve post-renal anüri (azalmış veya bulunmayan idrar üretimi)

Doktorunuz sizin için uygun önlemleri alacaktır. Ayrıca elektrolit dengesi ve kan miktarı ile birlikte dolaşım sisteminizi kontrol etmek için izleneceksiniz.

ALBİOMİN'in damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararına göre ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALBİOMİN' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından diğer yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz bunu doktorunuza bildiriniz. ALBİOMİN'in hamileyken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir. ALBİOMİN'in gebe kadınlarda kullanım güvenilirliği, kontrollü klinik deneyler ile tespit edilmemiştir.

Bununla birlikte insan albümini insan kanının normal bir bileşenidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. ALBİOMİN'in emzirirken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

ALBİOMİN' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler ALBİOMİN, 100 mL'de 12,2 mmol ( ya da 280 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ürünlerle insan albümini arasında bilinen başka spesifik bir etkileşim mevcut değildir.

İnsan albümini diğer tıbbi ürünlerle (önerilen sulandırıcı hariç), tam kanla ve kırmızı kan hücresi kitlesiyle karıştırılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

3.ALBİOMİN Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

İnsan albümini doğrudan damar içine (intravenöz) uygulanacaktır, yada izotonik bir çözelti içinde seyreltilerek kullanılır (örn. %0.9 sodyum klorür).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Dozaj ve infüzyon hızı hastanın durumuna göre ayarlanır.

Yaşlılarda kullanımı : Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Özel kullanım durumları Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Özel popülasyonlarda (böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarla), akut böbrek yetmezliği olan veya böbrek diyalizi süren hastalarda klinik çalışmalar gerçekleştirilmemiştir.

Eğer ALBİOMİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALBİOMİN kullandıysanız:

Aşırı doz verildiğinde hipervolemi (dolaşan kan hacminin aşırı miktarda artışı) meydana gelebilir. Belirtiler örn. baş ağrısı, nefes darlığı ve kan basıncında artıştır. Bu belirtiler görülürse sağlık personeline, doktora söylenmeli ve infüzyona derhal son verilmelidir. Fazla sıvının uzaklaştırılması için size tedavi uygulanabilir.

ALBİOMİN 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALBİOMİN 'i kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ALBİOMİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Mevcut veri bulunmamaktadır.