Cortipol 250 mg i.m./i.v. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 ampul 1 enjeksiyonluk su içeren ampul)

Güncelleme: 11 Ekim 2019