Dianefrol 4 %3,86 glukoz içeren periton diyaliz çözeltisi(1000ml cift torba mini kapak ile)