Hernovir 800 mg 25 tablet

Güncelleme: 14 Eylül 2018
  • Reçete TürüNormal Reçete
  • ATC KoduJ05AB01
  • Etkin MaddeAsiklovir
  • Üretim DurumuÜretilmiyor

3.HERNOVİR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

HERNOVİR'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Erişkinler:

Suçiçeği ve Zona Tedavisi: 800 mg HERNOVİR günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.

Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalar: HERNOVİR 800 mg günde 4 kez, yaklaşık olarak

6saatlik aralıklarla alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla bir miktar su ile birlikte alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Suçiçeği (varicella) enfeksiyonlarının tedavisi için 6 yaş üzeri çocuklarda günde 4 kez 800 ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg asiklovir verilmelidir. 2 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde günde 4 kez 200 mg asiklovir verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg şeklinde (toplam doz günde 800 mg'ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre ile uygulanmalıdır.

İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır.

Ağır bağışıklık yetersizliği olan 2 yaş üzeri çocuklarda sınırlı sayıda veri erişkin dozunun kullanımını önermektedir.

Çocuklarda uygun farmasötik formun kullanılması gerekmektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Eğer yüksek dozda HERNOVİR kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat ediniz. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalara asiklovir uygulanırken dikkatli olunması tavsiye edilir. Yeterli su alımı sağlanmalıdır.

Böbrek işlevi ciddi şekilde bozulmuş hastaların suçiçeği ve zona tedavisinde ve ağır bağışıklık yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12 saatte bir, 800 mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800 mg olarak ayarlanması önerilir.

Eğer HERNOVİR'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HERNOVİR kullandıysanız:

Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz HERNOVİR aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları (bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karışıklığı) görülebilir. Hemodiyaliz HERNOVİR'in kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.

HERNOVİR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HERNOVİR'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HERNOVİR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

Nasıl Kullanılır?

3.HERNOVİR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

HERNOVİR'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Erişkinler:

Suçiçeği ve Zona Tedavisi: 800 mg HERNOVİR günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.

Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalar: HERNOVİR 800 mg günde 4 kez, yaklaşık olarak

6saatlik aralıklarla alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla bir miktar su ile birlikte alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Suçiçeği (varicella) enfeksiyonlarının tedavisi için 6 yaş üzeri çocuklarda günde 4 kez 800 ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg asiklovir verilmelidir. 2 yaş altındaki çocuklarda ve bebeklerde günde 4 kez 200 mg asiklovir verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg şeklinde (toplam doz günde 800 mg'ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre ile uygulanmalıdır.

İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır.

Ağır bağışıklık yetersizliği olan 2 yaş üzeri çocuklarda sınırlı sayıda veri erişkin dozunun kullanımını önermektedir.

Çocuklarda uygun farmasötik formun kullanılması gerekmektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Eğer yüksek dozda HERNOVİR kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat ediniz. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalara asiklovir uygulanırken dikkatli olunması tavsiye edilir. Yeterli su alımı sağlanmalıdır.

Böbrek işlevi ciddi şekilde bozulmuş hastaların suçiçeği ve zona tedavisinde ve ağır bağışıklık yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12 saatte bir, 800 mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800 mg olarak ayarlanması önerilir.

Eğer HERNOVİR'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HERNOVİR kullandıysanız:

Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz HERNOVİR aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları (bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karışıklığı) görülebilir. Hemodiyaliz HERNOVİR'in kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.

HERNOVİR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HERNOVİR'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HERNOVİR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.