Physioneal 40 %1.36 clearflex periton diyaliz sol. 5000ml

Güncelleme: 14 Eylül 2018

3.PHYSIONEAL 40 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Periton zarı karın duvarı ve karın boşluğunda bulunan bağırsak ve karaciğer gibi karın-içi organlarınızı saran bir zardır. Karın içinde bu zarın oluşturduğu boşluğa periton boşluğu adı verilir.

PHYSIONEAL 40 karın boşluğuna yerleştirilen ince plastik bir tüp (kateter) yardımıyla periton boşluğuna (intraperitoneal) uygulanır. Bu ilaç damar içinden kullanım için değildir.

Bu ilacı uzman sağlık görevlileri tarafından önerilen şekilde kullanınız. Emin olmadığınız her durumda doktorunuzu arayınız.

Torba hasar görmüşse atınız.

Ne sıklıkta ve ne kadar uygulama yapmalısınız?

Doktorunuz size hangi glukoz yoğunluğundaki ve hangi hacimlerdeki çözeltiyi kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

PHYSIONEAL 40 kullanmayı keserseniz

Doktorunuz önermediği sürece periton diyalizi tedavisini kesmeyiniz. Tedavinizi doktorunuzun onayı olmadan sonlandırmanız yaşamınızı tehdit altına sokacak ciddi sonuçlara yol açabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanmadan önce,

-Diyaliz çözeltinizi dış torbası içinde vücut sıcaklığına kadar (37°C) ısıtınız. Yalnızca bu amaçla tasarlanmış ısıtıcı cihazları kullanınız. Hiçbir zaman kaynar su içine yerleştirmeyiniz ve mikrodalga fırında ısıtmayınız.

-Çözeltiyi uygularken öğrenmiş olduğunuz aseptik (bulaşma olmayacak şekilde) tekniği kullanınız.

-Uygulamaya başlamadan önce ellerinizi size öğretildiği şekilde yıkayınız ve uygulama yapacağınız bölgenin temiz olduğundan emin olunuz.

-Dış torbayı açmadan önce çözeltinin türünün son kullanma tarihinin ve miktarının (hacim) doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Diyaliz işlemine başlamadan önce torbada herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için kaldırınız (dış torbada fazla sıvı). Eğer sızıntı varsa, torbayı kullanmayınız.

-Dış torbayı kaldırdıktan sonra sızıntı olup olmadığına bakmak için, torbaya sıkıca bastırarak kontrol ediniz. Büyük ve küçük bölmelerin açılmadığından emin olunuz. Eğer bölmelerden biri açık ise, kısmen olsa bile, torbayı atınız. Herhangi bir sızıntı görmeniz halinde torbayı kullanmayınız.

-Çözeltinin berrak olup olmadığını kontrol ediniz. Torba berrak değilse veya parçacık içeriyorsa uygulamayınız.

-Uygulamadan önce tüm bağlantıların güvenli olduğundan emin olunuz.

-İlk olarak büyük bölme emniyet kilidini açarak iki bölme içindeki sıvının iyice karışmasını sağlayınız, daha sonra ilaç uygulama ucunu kapatan kilidi (SafetyMoon) açınız.

-Ürünle veya nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgili sorunuz veya endişeniz olursa doktorunuza sorunuz.

-Ürün tek kullanımlıktır, çözeltinin kalan bölümünü atınız.

-Çözelti karıştırıldıktan sonraki 24 saat içinde kullanılmalıdır.

-Tüm torba değiştirme işlemini size öğretildiği şekilde uygun ve temiz ortamda gerçekleştiriniz.

-Kullanım sonrası boşalttığınız sıvıda bir bulanıklık olup olmadığını kontrol ediniz.

Diğer ilaçlarla geçimliliği

Doktorunuz normalde damar yoluyla uygulanan bazı ilaçları torbanıza ekleyerek kullanmanızı önermiş olabilir. Bu durumda ilaç eklemesini mutlaka büyük torbada yer alan ilaç ekleme ucundan ve bölmeler arası pimi kırmadan önce yapınız. İlaç eklemesinden sonra ürünü hemen kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza sorunuz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

18 yaş altındaki çocuklar için, dolum hacimlerine uygun özel miktarlarda reçetelenmesi gerekmektedir. PHYSIONEAL 40 çocuklarda doktorun önerdiği miktarlarda kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları: Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

PHYSIONEAL 40 böbrek yetmezliğinin tedavisinde uygulanan periton diyalizi yönteminin bir parçası olarak kullanılır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer PHYSIONEAL 40'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PHYSIONEAL 40 kullandıysanız:

24 saat içinde kullanmanız gerekenden daha fazla miktarda PHYSIONEAL 40 kullandıysanız sizde şunlar görülebilir:

-Karnınızda gerginlik,

-Karnınızda dolgunluk hissi ve/veya

-Nefes darlığı.

Bu durumda hemen doktorunuza başvurunuz ve önerilerine uygun davranınız.

PHYSIONEAL 40'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PHYSIONEAL 40'ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PHYSIONEAL 40 ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz önermediği sürece periton diyalizi tedavisini kesmeyiniz. Tedavinizi doktorunuzun onayı olmadan sonlandırmanız yaşamınızı tehdit altına sokacak ciddi sonuçlara yol açabilir.

Nasıl Kullanılır?

3.PHYSIONEAL 40 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Periton zarı karın duvarı ve karın boşluğunda bulunan bağırsak ve karaciğer gibi karın-içi organlarınızı saran bir zardır. Karın içinde bu zarın oluşturduğu boşluğa periton boşluğu adı verilir.

PHYSIONEAL 40 karın boşluğuna yerleştirilen ince plastik bir tüp (kateter) yardımıyla periton boşluğuna (intraperitoneal) uygulanır. Bu ilaç damar içinden kullanım için değildir.

Bu ilacı uzman sağlık görevlileri tarafından önerilen şekilde kullanınız. Emin olmadığınız her durumda doktorunuzu arayınız.

Torba hasar görmüşse atınız.

Ne sıklıkta ve ne kadar uygulama yapmalısınız?

Doktorunuz size hangi glukoz yoğunluğundaki ve hangi hacimlerdeki çözeltiyi kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

PHYSIONEAL 40 kullanmayı keserseniz

Doktorunuz önermediği sürece periton diyalizi tedavisini kesmeyiniz. Tedavinizi doktorunuzun onayı olmadan sonlandırmanız yaşamınızı tehdit altına sokacak ciddi sonuçlara yol açabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Kullanmadan önce,

-Diyaliz çözeltinizi dış torbası içinde vücut sıcaklığına kadar (37°C) ısıtınız. Yalnızca bu amaçla tasarlanmış ısıtıcı cihazları kullanınız. Hiçbir zaman kaynar su içine yerleştirmeyiniz ve mikrodalga fırında ısıtmayınız.

-Çözeltiyi uygularken öğrenmiş olduğunuz aseptik (bulaşma olmayacak şekilde) tekniği kullanınız.

-Uygulamaya başlamadan önce ellerinizi size öğretildiği şekilde yıkayınız ve uygulama yapacağınız bölgenin temiz olduğundan emin olunuz.

-Dış torbayı açmadan önce çözeltinin türünün son kullanma tarihinin ve miktarının (hacim) doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Diyaliz işlemine başlamadan önce torbada herhangi bir sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için kaldırınız (dış torbada fazla sıvı). Eğer sızıntı varsa, torbayı kullanmayınız.

-Dış torbayı kaldırdıktan sonra sızıntı olup olmadığına bakmak için, torbaya sıkıca bastırarak kontrol ediniz. Büyük ve küçük bölmelerin açılmadığından emin olunuz. Eğer bölmelerden biri açık ise, kısmen olsa bile, torbayı atınız. Herhangi bir sızıntı görmeniz halinde torbayı kullanmayınız.

-Çözeltinin berrak olup olmadığını kontrol ediniz. Torba berrak değilse veya parçacık içeriyorsa uygulamayınız.

-Uygulamadan önce tüm bağlantıların güvenli olduğundan emin olunuz.

-İlk olarak büyük bölme emniyet kilidini açarak iki bölme içindeki sıvının iyice karışmasını sağlayınız, daha sonra ilaç uygulama ucunu kapatan kilidi (SafetyMoon) açınız.

-Ürünle veya nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgili sorunuz veya endişeniz olursa doktorunuza sorunuz.

-Ürün tek kullanımlıktır, çözeltinin kalan bölümünü atınız.

-Çözelti karıştırıldıktan sonraki 24 saat içinde kullanılmalıdır.

-Tüm torba değiştirme işlemini size öğretildiği şekilde uygun ve temiz ortamda gerçekleştiriniz.

-Kullanım sonrası boşalttığınız sıvıda bir bulanıklık olup olmadığını kontrol ediniz.

Diğer ilaçlarla geçimliliği

Doktorunuz normalde damar yoluyla uygulanan bazı ilaçları torbanıza ekleyerek kullanmanızı önermiş olabilir. Bu durumda ilaç eklemesini mutlaka büyük torbada yer alan ilaç ekleme ucundan ve bölmeler arası pimi kırmadan önce yapınız. İlaç eklemesinden sonra ürünü hemen kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza sorunuz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

18 yaş altındaki çocuklar için, dolum hacimlerine uygun özel miktarlarda reçetelenmesi gerekmektedir. PHYSIONEAL 40 çocuklarda doktorun önerdiği miktarlarda kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları: Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

PHYSIONEAL 40 böbrek yetmezliğinin tedavisinde uygulanan periton diyalizi yönteminin bir parçası olarak kullanılır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer PHYSIONEAL 40'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PHYSIONEAL 40 kullandıysanız:

24 saat içinde kullanmanız gerekenden daha fazla miktarda PHYSIONEAL 40 kullandıysanız sizde şunlar görülebilir:

-Karnınızda gerginlik,

-Karnınızda dolgunluk hissi ve/veya

-Nefes darlığı.

Bu durumda hemen doktorunuza başvurunuz ve önerilerine uygun davranınız.

PHYSIONEAL 40'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PHYSIONEAL 40'ı kullanmayı unutursanız:

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PHYSIONEAL 40 ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz önermediği sürece periton diyalizi tedavisini kesmeyiniz. Tedavinizi doktorunuzun onayı olmadan sonlandırmanız yaşamınızı tehdit altına sokacak ciddi sonuçlara yol açabilir.

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Aktif Ürünler altında yer almaktadır.