Rhophylac 300 μg/2 ml im/iv enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

  • FirmaNycomed İlaç
  • Satış Fiyatı344,64 TL
  • Barkodu8699456980015
  • Gebelik KategorisiC (Gebelik Kategorileri)
  • Aç/TokAç veya tok
  • SGK Ödeme DurumuÖdenir
  • SGK Ödeme Farkı0,00 TL

2.RHOPHYLAC'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Virüs güvenliği

RHOPHYLAC, insan kanının sıvı olan kısmından (plazmasından) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan plazmasından üretildiğinde, hastalara geçebilecek enfeksiyon ajanlarını önlemek için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs / enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.

Bütün bu önlemlere rağmen, insan plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir enfeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca bilinen (AIDS'e neden olan HIV virüsü, karaciğer hastalığına neden olan Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, parvovirüs B19 gibi zarfsız virüsler) ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya Creutzfeld-Jacobs hastalığı gibi diğer enfeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.

Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

Ayrıca, RHOPHYLAC kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasını önlemek için uygun aşılarınızı (Hepatit A, Hepatit B vb.) yaptırmanızı önerebilir.

RHOPHYLAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Rh(D) pozitifseniz, bebeğinizin kan grubu ne olursa olsun RHOPHYLAC kullanmayınız.

İnsan anti-D immünglobulinlerine veya diğer kan ürünlerine karşı alerjik reaksiyon geçirdiyseniz,

RHOPHYLAC'taki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa

Sizde anti-IgA antikorları ile birlikte immünglobulin A (IgA) yetmezliği var ise

Lütfen daha önce tolere edemediğiniz ilaç veya yiyecekler varsa, bunları doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdaki koşullar sizde mevcutsa, kas içine enjeksiyon yaptırmamanız gerekmektedir

İ?trombosit sayısında ciddi azalma (trombositopeni),

İ?diğer ciddi kan pıhtılaşma bozuklukları.

Bu durumlar sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda RHOPHYLAC yalnızca damar içine enjeksiyonla verilebilir.

RHOPHYLAC'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bir Rh(D) pozitif bebeğin doğumundan sonra Rh(D) negatif annenin korunması için, RHOPHYLAC her zaman yeni doğan bebeğe değil, anneye verilir.

RHOPHYLAC, aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (alerjik tipte) neden olabilir. Alerjik reaksiyonların ilk belirtileri aşağıdaki gibidir:

İ?Cildinizde (kurdeşen) veya tüm vücutta (genel ürtiker) küçük kaşıntılı kabarcıklar,

İ?Göğüs darlığı

İ?Hırıltı,

İ?Kan basıncında düşüş (hipotansiyon) veya şok benzeri durumlar (anafilaksi).

Lütfen bu belirtileri aklınızda tutunuz ve bu belirtilerin meydana gelmesi durumunda, derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz ürünü uygulamaya son verecek ve yan etkilerin yapısı ve şiddetine göre uygun olan tedaviyi başlatacaktır.

RHOPHYLAC, IgA tipte insan immünoglobulinleri de (antikorlar) içerebilir. Dolayısıyla çok düşük IgA tip immünoglobulin düzeyine sahip kişiler, aşırı duyarlılık reaksiyonlarına karşı daha duyarlıdır.

İ?Düşük IgA tip immünoglobulin düzeylerine sahipseniz, lütfen bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz RHOPHYLAC tedavisinin yararını aşırı duyarlılık riski karşısında dikkatli şekilde değerlendirecektir.

RHOPHYLAC tedavisi uygulandıktan sonra, bazı kan testi (seroloji testleri) sonuçları belirli bir süre değişiklik gösterebilir. Doğumdan önce RHOPHYLAC uygulanan hamile bir kadınsanız, yeni doğan bebeğinizin bazı kan testi sonuçları tedaviden etkilenebilir.

İ?Siz veya yeni doğan bebeğinize kan testleri yapılacaksa, lütfen doktorunuza RHOPHYLAC tedavisi gördüğünüzü bildiriniz.

Uyumsuz transfüzyondan sonra RHOPHYLAC tedavisi gördüyseniz, yüksek miktarda ürün almanız gerekebilir (20 ml veya 10 enjektöre karşılık gelen 3.000 mikrograma kadar). Bu durumda hemolitik reaksiyon meydana gelir. Bu durum, yabancı Rh(D) pozitif kırmızı kan hücrelerinin imhasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, doktorunuz sizi yakından izleyecektir ve özel kan testleri yapmak isteyebilir.

Eğer vücut kitle indeksiniz 30'un üzerinde veya eşitse (vücut kitle indeksi, vücut ağırlığınızın, boyunuzun karesine bölünmesi ile hesaplanır), RHOPHYLAC'ın intramusküler yolla (kas içine) uygulanması tamamen etkin olmayabilir. Bu durumda doktorunuz veya ilgili sağlık personeli RHOPHYLAC'ın damar içine uygulanmasını tercih etmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu tıbbi ürün gebelik sırasında veya doğumdan sonra kullanılır.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RHOPHYLAC anne sütüne geçer, ancak emzirilen çocuklarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

Araç ve makine kullanımı

RHOPHYLAC'ın araç veya makine kullanma becerisini etkilemesi beklenmez.

RHOPHYLAC'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani "sodyum içermediğiİ? kabul edilebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşılar: RHOPHYLAC, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık gibi canlı virüs aşılarının etkinliğini bozabilir.

Bu tür aşılar son RHOPHYLAC dozundan sonra 3 ay süreyle uygulanmamalıdır. Lütfen aşı uygulayan doktorunuza RHOPHYLAC tedavisi gördüğünüzü söyleyiniz.

Son 2–4 hafta içinde aşı olduysanız:

İ?Lütfen tedaviden önce doktorunuza söyleyiniz.

İ?Lütfen tedaviden sonra aşı uygulayan doktorunuzu bilgilendiriniz. Aşınızın etkinliğini kontrol etmek isteyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

2.RHOPHYLAC'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Virüs güvenliği

RHOPHYLAC, insan kanının sıvı olan kısmından (plazmasından) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan plazmasından üretildiğinde, hastalara geçebilecek enfeksiyon ajanlarını önlemek için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs / enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.

Bütün bu önlemlere rağmen, insan plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir enfeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca bilinen (AIDS'e neden olan HIV virüsü, karaciğer hastalığına neden olan Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, parvovirüs B19 gibi zarfsız virüsler) ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya Creutzfeld-Jacobs hastalığı gibi diğer enfeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.

Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

Ayrıca, RHOPHYLAC kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasını önlemek için uygun aşılarınızı (Hepatit A, Hepatit B vb.) yaptırmanızı önerebilir.

RHOPHYLAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Rh(D) pozitifseniz, bebeğinizin kan grubu ne olursa olsun RHOPHYLAC kullanmayınız.

İnsan anti-D immünglobulinlerine veya diğer kan ürünlerine karşı alerjik reaksiyon geçirdiyseniz,

RHOPHYLAC'taki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa

Sizde anti-IgA antikorları ile birlikte immünglobulin A (IgA) yetmezliği var ise

Lütfen daha önce tolere edemediğiniz ilaç veya yiyecekler varsa, bunları doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdaki koşullar sizde mevcutsa, kas içine enjeksiyon yaptırmamanız gerekmektedir

İ?trombosit sayısında ciddi azalma (trombositopeni),

İ?diğer ciddi kan pıhtılaşma bozuklukları.

Bu durumlar sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda RHOPHYLAC yalnızca damar içine enjeksiyonla verilebilir.

RHOPHYLAC'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bir Rh(D) pozitif bebeğin doğumundan sonra Rh(D) negatif annenin korunması için, RHOPHYLAC her zaman yeni doğan bebeğe değil, anneye verilir.

RHOPHYLAC, aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (alerjik tipte) neden olabilir. Alerjik reaksiyonların ilk belirtileri aşağıdaki gibidir:

İ?Cildinizde (kurdeşen) veya tüm vücutta (genel ürtiker) küçük kaşıntılı kabarcıklar,

İ?Göğüs darlığı

İ?Hırıltı,

İ?Kan basıncında düşüş (hipotansiyon) veya şok benzeri durumlar (anafilaksi).

Lütfen bu belirtileri aklınızda tutunuz ve bu belirtilerin meydana gelmesi durumunda, derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz ürünü uygulamaya son verecek ve yan etkilerin yapısı ve şiddetine göre uygun olan tedaviyi başlatacaktır.

RHOPHYLAC, IgA tipte insan immünoglobulinleri de (antikorlar) içerebilir. Dolayısıyla çok düşük IgA tip immünoglobulin düzeyine sahip kişiler, aşırı duyarlılık reaksiyonlarına karşı daha duyarlıdır.

İ?Düşük IgA tip immünoglobulin düzeylerine sahipseniz, lütfen bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz RHOPHYLAC tedavisinin yararını aşırı duyarlılık riski karşısında dikkatli şekilde değerlendirecektir.

RHOPHYLAC tedavisi uygulandıktan sonra, bazı kan testi (seroloji testleri) sonuçları belirli bir süre değişiklik gösterebilir. Doğumdan önce RHOPHYLAC uygulanan hamile bir kadınsanız, yeni doğan bebeğinizin bazı kan testi sonuçları tedaviden etkilenebilir.

İ?Siz veya yeni doğan bebeğinize kan testleri yapılacaksa, lütfen doktorunuza RHOPHYLAC tedavisi gördüğünüzü bildiriniz.

Uyumsuz transfüzyondan sonra RHOPHYLAC tedavisi gördüyseniz, yüksek miktarda ürün almanız gerekebilir (20 ml veya 10 enjektöre karşılık gelen 3.000 mikrograma kadar). Bu durumda hemolitik reaksiyon meydana gelir. Bu durum, yabancı Rh(D) pozitif kırmızı kan hücrelerinin imhasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, doktorunuz sizi yakından izleyecektir ve özel kan testleri yapmak isteyebilir.

Eğer vücut kitle indeksiniz 30'un üzerinde veya eşitse (vücut kitle indeksi, vücut ağırlığınızın, boyunuzun karesine bölünmesi ile hesaplanır), RHOPHYLAC'ın intramusküler yolla (kas içine) uygulanması tamamen etkin olmayabilir. Bu durumda doktorunuz veya ilgili sağlık personeli RHOPHYLAC'ın damar içine uygulanmasını tercih etmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu tıbbi ürün gebelik sırasında veya doğumdan sonra kullanılır.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RHOPHYLAC anne sütüne geçer, ancak emzirilen çocuklarda herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

Araç ve makine kullanımı

RHOPHYLAC'ın araç veya makine kullanma becerisini etkilemesi beklenmez.

RHOPHYLAC'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani "sodyum içermediğiİ? kabul edilebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşılar: RHOPHYLAC, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık gibi canlı virüs aşılarının etkinliğini bozabilir.

Bu tür aşılar son RHOPHYLAC dozundan sonra 3 ay süreyle uygulanmamalıdır. Lütfen aşı uygulayan doktorunuza RHOPHYLAC tedavisi gördüğünüzü söyleyiniz.

Son 2–4 hafta içinde aşı olduysanız:

İ?Lütfen tedaviden önce doktorunuza söyleyiniz.

İ?Lütfen tedaviden sonra aşı uygulayan doktorunuzu bilgilendiriniz. Aşınızın etkinliğini kontrol etmek isteyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.