Rhophylac 300 μg/2 ml im/iv enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

  • FirmaNycomed İlaç
  • Satış Fiyatı344,64 TL
  • Barkodu8699456980015
  • Gebelik KategorisiC (Gebelik Kategorileri)
  • Aç/TokAç veya tok
  • SGK Ödeme DurumuÖdenir
  • SGK Ödeme Farkı0,00 TL

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RHOPHYLAC'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

RHOPHYLAC kas içine uygulandıysa, enjeksiyon yerinde lokal ağrı ve hassasiyet hissedebilirsiniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, RHOPHYLAC'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada güçlük (dispne) ve şok dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerjik ve anafilaktik türde). Lütfen kurdeşen, genel ürtiker, göğüs darlığı, hırıltı, kan basıncında düşüş veya şok benzeri alerjik reaksiyon ilk belirtilerine de dikkat ediniz.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RHOPHYLAC'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler seyrek görülebilir (10.000 hastadan 1 ila 10'unu etkiler).

Diğer yan etkiler:

1000 hastadan 1 ila 10'unda görülen, yaygın olmayan yan etkiler:

• Ateş ve üşüme (tireme),

• Genel hastalık hissi (kırgınlık)

• Baş ağrısı

• Cilt reaksiyonları, deride kızarıklık (eritem), kaşıntı (pruritus)

10.000 hastadan 1 ila 10'unda görülen, seyrek yan etkiler:

• Bulantı ve/veya kusma

• Düşük kan basıncı (hipotansiyon)

• Hızlı kalp atışı veya nabız hızında artış (taşikardi)

• Eklem ağrısı (artralji)

• Enjeksiyon yerinde reaksiyonlar

Daha önce insan immünoglobulinlerini kullanmış ve iyi tolere etmiş olsanız dahi bu yan etkiler görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimiİ? ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Yan Etkileri

4.Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RHOPHYLAC'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

RHOPHYLAC kas içine uygulandıysa, enjeksiyon yerinde lokal ağrı ve hassasiyet hissedebilirsiniz.

Aşağıdakilerden biri olursa, RHOPHYLAC'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada güçlük (dispne) ve şok dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerjik ve anafilaktik türde). Lütfen kurdeşen, genel ürtiker, göğüs darlığı, hırıltı, kan basıncında düşüş veya şok benzeri alerjik reaksiyon ilk belirtilerine de dikkat ediniz.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RHOPHYLAC'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler seyrek görülebilir (10.000 hastadan 1 ila 10'unu etkiler).

Diğer yan etkiler:

1000 hastadan 1 ila 10'unda görülen, yaygın olmayan yan etkiler:

• Ateş ve üşüme (tireme),

• Genel hastalık hissi (kırgınlık)

• Baş ağrısı

• Cilt reaksiyonları, deride kızarıklık (eritem), kaşıntı (pruritus)

10.000 hastadan 1 ila 10'unda görülen, seyrek yan etkiler:

• Bulantı ve/veya kusma

• Düşük kan basıncı (hipotansiyon)

• Hızlı kalp atışı veya nabız hızında artış (taşikardi)

• Eklem ağrısı (artralji)

• Enjeksiyon yerinde reaksiyonlar

Daha önce insan immünoglobulinlerini kullanmış ve iyi tolere etmiş olsanız dahi bu yan etkiler görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimiİ? ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.