Ryzodeg flextouch 100 u/ml sc enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem (5 kalem)

  • Reçete TürüNormal Reçete
  • Geri Ödeme KoduA16395
  • Üretim DurumuÜretiliyor
3. RYZODEG® nasıl kullanılır?
- Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

Eğer kör iseniz veya görme yeteneğiniz az ise ve kalem üzerindeki doz göstergesini okuyamıyorsanız, bu kalemi yardım almadan kullanmayınız. FlexTouch® kullanıma hazır enjeksiyon kalemini kullanmak için eğitim almış, görüşü yeterli bir kişiden yardım alınız.

Kullanıma hazır enjeksiyon kalemi, 1 birimlik adımlar halinde bir enjeksiyonda 1-80 ünitelik doz verebilir. 

Doktorunuz sizinle birlikte aşağıdakilere karar verecektir:
- Her gün ne kadar RYZODEG® ’e ihtiyacınız olacağına ve hangi öğünle (öğünlerle) alacağınıza,
- Kan şekeri düzeyinizi ne zaman kontrol edeceğinize ve daha yüksek veya düşük bir doza ihtiyacınız olup olmadığına.
Doz zamanlamasında esneklik
- Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu kullanınız.
- RYZODEG® günde bir veya iki kez kullanılabilir.
- Ana öğünle (öğünlerle) alınız: RYZODEG® ana öğünle (öğünlerle) kullanıldığı sürece doz zamanını değiştirebilirsiniz.
- Normal diyetinizi değiştirmek istiyorsanız, ilk olarak doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile görüşünüz, çünkü diyetteki bir değişiklik, insülin ihtiyacında da değişikliğe neden olabilir.

Kan şekeri düzeyinize bağlı olarak doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

Başka ilaçlar kullanırken, doktorunuza tedavinizde düzenleme yapılması gerekip gerekmediğini sorunuz.

İlacınızın enjekte edilmesi
RYZODEG® ’i ilk kullanımınızdan önce, doktorunuz veya hemşireniz kullanıma hazır enjeksiyon kalemini nasıl kullanacağınızı size gösterecektir.
- Ürünün RYZODEG® FlexTouch® 100 ünite/mL olduğundan emin olmak için kalemin etiketi üzerindeki adı ve dozu kontrol ediniz.

Aşağıdaki durumlarda RYZODEG® ’i kullanmayınız:
- İnsülin infüzyon pompalarında.
- Kalem hasarlı ise veya doğru şekilde saklanmamışsa (bkz. bölüm 5 “RYZODEG® ’in saklanması”)
- İnsülin berrak ve renksiz görünmüyorsa.

- Uygulama yolu ve metodu:
- RYZODEG® , deri altına enjeksiyon (subkütan enjeksiyon) yoluyla verilir. Damar içine ya da kas içine enjekte etmeyiniz.
- Enjeksiyon için en iyi bölgeler karnınızın ön kısmı, üst kollarınız veya kalçalarınızın ön tarafıdır.
- Şişlik ve deri çukurlaşması riskini azaltmak için, her gün enjeksiyon yapılan bölge aynı kalmak koşuluyla enjeksiyon yerini değiştiriniz (bkz. bölüm 4).

Ayrıntılı kullanım kılavuzu, bu kullanma talimatının arkasında verilmektedir.

- Değişik yaş grupları:
Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

RYZODEG® 2 yaş itibari ile çocuklarda ve adölesanlarda diyabet tedavisi için kullanılabilir.
RYZODEG® 2-5 yaş arası çocuklarda kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir. Bu yaş grubunda çok düşük kan şekeri riski daha yüksek olabilir. RYZODEG® kullanımı için 2 yaş altındaki çocuklar ile ilgili deneyim bulunmamaktadır.

Yaşlılarda (≥ 65 yaş) kullanımı:
RYZODEG® yaşlı hastalarda kullanılabilir, fakat kan şekeri düzeyinizi daha sık kontrol etmeniz gerekebilir. Dozunuzdaki değişikliklerle ilgili olarak doktorunuz ile görüşünüz.

- Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Eğer böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa kan şekeri düzeyinizi daha sık kontrol etmeniz gerekebilir. Dozunuzdaki değişikliklerle ilgili olarak doktorunuz ile görüşünüz.

Eğer RYZODEG® ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RYZODEG® kullandıysanız:
Eğer çok fazla insülin alırsanız kan şekeriniz çok düşebilir (hipoglisemi), bölüm 4 “Çok düşük kan şekeri” kısmına bakınız.

RYZODEG® ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RYZODEG® ’i kullanmayı unutursanız
Eğer bir dozu unutursanız, atladığınız dozu o günün bir sonraki ana öğünü ile alınız ve ardından normal doz planınıza geri dönünüz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RYZODEG® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuzla konuşmadan insülin almayı durdurmayınız. İnsülininizi almayı bırakırsanız, bu durum çok yüksek kan şekeri seviyesine ve ketoasidoza (kanda çok fazla asit olması durumu) yol açabilir, bölüm 4 “Çok yüksek kan şekeri” kısmına bakınız.
 
Nasıl Kullanılır?
3. RYZODEG® nasıl kullanılır?
- Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

Eğer kör iseniz veya görme yeteneğiniz az ise ve kalem üzerindeki doz göstergesini okuyamıyorsanız, bu kalemi yardım almadan kullanmayınız. FlexTouch® kullanıma hazır enjeksiyon kalemini kullanmak için eğitim almış, görüşü yeterli bir kişiden yardım alınız.

Kullanıma hazır enjeksiyon kalemi, 1 birimlik adımlar halinde bir enjeksiyonda 1-80 ünitelik doz verebilir. 

Doktorunuz sizinle birlikte aşağıdakilere karar verecektir:
- Her gün ne kadar RYZODEG® ’e ihtiyacınız olacağına ve hangi öğünle (öğünlerle) alacağınıza,
- Kan şekeri düzeyinizi ne zaman kontrol edeceğinize ve daha yüksek veya düşük bir doza ihtiyacınız olup olmadığına.
Doz zamanlamasında esneklik
- Her zaman doktorunuzun önerdiği dozu kullanınız.
- RYZODEG® günde bir veya iki kez kullanılabilir.
- Ana öğünle (öğünlerle) alınız: RYZODEG® ana öğünle (öğünlerle) kullanıldığı sürece doz zamanını değiştirebilirsiniz.
- Normal diyetinizi değiştirmek istiyorsanız, ilk olarak doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile görüşünüz, çünkü diyetteki bir değişiklik, insülin ihtiyacında da değişikliğe neden olabilir.

Kan şekeri düzeyinize bağlı olarak doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

Başka ilaçlar kullanırken, doktorunuza tedavinizde düzenleme yapılması gerekip gerekmediğini sorunuz.

İlacınızın enjekte edilmesi
RYZODEG® ’i ilk kullanımınızdan önce, doktorunuz veya hemşireniz kullanıma hazır enjeksiyon kalemini nasıl kullanacağınızı size gösterecektir.
- Ürünün RYZODEG® FlexTouch® 100 ünite/mL olduğundan emin olmak için kalemin etiketi üzerindeki adı ve dozu kontrol ediniz.

Aşağıdaki durumlarda RYZODEG® ’i kullanmayınız:
- İnsülin infüzyon pompalarında.
- Kalem hasarlı ise veya doğru şekilde saklanmamışsa (bkz. bölüm 5 “RYZODEG® ’in saklanması”)
- İnsülin berrak ve renksiz görünmüyorsa.

- Uygulama yolu ve metodu:
- RYZODEG® , deri altına enjeksiyon (subkütan enjeksiyon) yoluyla verilir. Damar içine ya da kas içine enjekte etmeyiniz.
- Enjeksiyon için en iyi bölgeler karnınızın ön kısmı, üst kollarınız veya kalçalarınızın ön tarafıdır.
- Şişlik ve deri çukurlaşması riskini azaltmak için, her gün enjeksiyon yapılan bölge aynı kalmak koşuluyla enjeksiyon yerini değiştiriniz (bkz. bölüm 4).

Ayrıntılı kullanım kılavuzu, bu kullanma talimatının arkasında verilmektedir.

- Değişik yaş grupları:
Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

RYZODEG® 2 yaş itibari ile çocuklarda ve adölesanlarda diyabet tedavisi için kullanılabilir.
RYZODEG® 2-5 yaş arası çocuklarda kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir. Bu yaş grubunda çok düşük kan şekeri riski daha yüksek olabilir. RYZODEG® kullanımı için 2 yaş altındaki çocuklar ile ilgili deneyim bulunmamaktadır.

Yaşlılarda (≥ 65 yaş) kullanımı:
RYZODEG® yaşlı hastalarda kullanılabilir, fakat kan şekeri düzeyinizi daha sık kontrol etmeniz gerekebilir. Dozunuzdaki değişikliklerle ilgili olarak doktorunuz ile görüşünüz.

- Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Eğer böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa kan şekeri düzeyinizi daha sık kontrol etmeniz gerekebilir. Dozunuzdaki değişikliklerle ilgili olarak doktorunuz ile görüşünüz.

Eğer RYZODEG® ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RYZODEG® kullandıysanız:
Eğer çok fazla insülin alırsanız kan şekeriniz çok düşebilir (hipoglisemi), bölüm 4 “Çok düşük kan şekeri” kısmına bakınız.

RYZODEG® ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RYZODEG® ’i kullanmayı unutursanız
Eğer bir dozu unutursanız, atladığınız dozu o günün bir sonraki ana öğünü ile alınız ve ardından normal doz planınıza geri dönünüz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RYZODEG® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuzla konuşmadan insülin almayı durdurmayınız. İnsülininizi almayı bırakırsanız, bu durum çok yüksek kan şekeri seviyesine ve ketoasidoza (kanda çok fazla asit olması durumu) yol açabilir, bölüm 4 “Çok yüksek kan şekeri” kısmına bakınız.
 

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Pasif Ürünler altında yer almaktadır.