Ryzodeg flextouch 100 u/ml sc enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem (5 kalem)

  • Reçete TürüNormal Reçete
  • Geri Ödeme KoduA16395
  • Üretim DurumuÜretiliyor
2. RYZODEG 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
RYZODEG 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
- İnsülin degludeke, insülin asparta veya bu ilacın içindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz (bkz. Yardımcı maddeler).

RYZODEG 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
RYZODEG 'i kullanmadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Özellikle aşağıdaki durumlara karşı dikkatli olunuz:
- Düşük kan şekeri (hipoglisemi): Eğer kan şekeriniz çok düşük ise, düşük kan şekeri için bölüm 4 "Olası yan etkiler nelerdir?" başlığı altındaki yönlendirmeleri takip ediniz.
- Yüksek kan şekeri (hiperglisemi): Eğer kan şekeriniz çok yüksek ise, yüksek kan şekeri için bölüm 4 "Olası yan etkiler nelerdir?" başlığı altındaki yönlendirmeleri takip ediniz.
- Başka insülin ürünlerinden geçiş: Eğer başka bir tip veya marka insülinden ya da başka bir üreticiye ait insülinden geçiş yapıyorsanız, insülin dozunun değiştirilmesi gerekebilir. Doktorunuzla görüşünüz.
- İnsülin ile birlikte kullanılan pioglitazon: aşağıdaki "Pioglitazon" bölümüne bakınız.
- Göz bozukluğu: Kan şekeri kontrolündeki hızlı iyileşmeler, diyabete bağlı göz bozukluğunda geçici kötüleşmeye neden olabilir. Göz sorunları yaşarsanız, doktorunuzla görüşünüz.
- Doğru insülin tipini kullandığınızdan emin olunuz. RYZODEG ve diğer insülin ürünlerini yanlışlıkla karıştırmaktan kaçınmak için her enjeksiyondan önce insülin etiketini mutlaka kontrol ediniz.

Hipokalemi (düşük potasyum düzeyi): İnsülin degludek/insülin aspart dahil tüm insülin ilaçları hipokalemiye neden olabilir. Tedavi edilmeyen hipokalemi solunum felci, kalp ritim bozukluğu ve ölüme neden olabilir. Hipokalemi riski yaratabilecek bir ilaç kullanıyorsanız (potasyum düşürücü veya serum potasyum konsantrasyonlarına duyarlı ilaç) potasyum düzeyleriniz izlenmelidir.

Eğer görme yeteneğiniz azaldıysa, bölüm 3 “RYZODEG® nasıl kullanılır?” başlığı altına bakınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

RYZODEG® ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol alıyorsanız, insülin ihtiyacınızda değişiklik olabilir. Kan şekeri düzeyiniz yükselebilir ya da düşebilir. Bu nedenle kan şekerinizi normalden daha sık kontrol etmelisiniz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RYZODEG® ’in gebelik sırasında bebeği etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Gebe iseniz, gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce tavsiye için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelik sırasında insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Gebelikte diyabetinizin dikkatli kontrolü gereklidir.
Bebeğinizin sağlığı için çok düşük kan şekerinden (hipoglisemi) kaçınılması özellikle önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, tavsiye için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doğumdan sonra insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir.

Araç ve makine kullanımı
Kan şekerinizin çok düşük veya yüksek olması, araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Kan şekeriniz çok düşük veya çok yüksekse, konsantre olma veya reaksiyon gösterme yeteneğiniz etkilenebilir. Bu durum kendiniz veya başkaları için tehlike oluşturabilir. Aşağıdaki durumlarda araç veya makine kullanıp kullanamayacağınızı lütfen doktorunuza sorunuz:
- Sıklıkla kan şekeriniz çok düşüyorsa,
- Kan şekerinizin çok düştüğünü fark etmekte zorluk yaşıyorsanız.

RYZODEG® ’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
RYZODEG® , her dozunda 1 mmol’dan daha az sodyum (23 mg) içerir, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

RYZODEG® , gliserol içerir. Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi başka bir ilaç alıyorsanız, yakın bir zamanda almış iseniz veya alma olasılığınız varsa, doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz. Bazı ilaçlar kan şekeri düzeyinizi etkileyebilir; bu da insülin dozunuzun değiştirilmesini gerektirebilir.

Aşağıda, insülin tedavinizi etkileyebilecek en yaygın kullanılan ilaçların listesi verilmektedir:

Aşağıdaki ilaçları almanız durumunda kan şekeriniz düşebilir (hipoglisemi):
- Diğer diyabet ilaçları (ağızdan alınan ve enjekte edilen)
- Sülfonamidler: enfeksiyon için
- Anabolik steroidler: testosteron gibi
- Beta-blokerler: yüksek kan basıncı için kullanılır. Bunlar, çok düşük kan şekerinin uyarıcı belirtilerinin fark edilmesini zorlaştırabilir (bkz. bölüm 4 “Çok düşük kan şekerinin uyarıcı belirtileri”).
- Asetilsalisilik asit (ve diğer salisilatlar): ağrı ve hafif ateş için
- Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri: depresyon için
- Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri: bazı kalp sorunları veya yüksek kan basıncı için.

Aşağıdaki ilaçları almanız durumunda kan şekeriniz yükselebilir (hiperglisemi):
- Danazol: endometriyozis (bir tür rahim hastalığı) için
- Oral kontraseptifler: doğum kontrol hapları
- Tiroid hormonları: tiroid sorunları için
- Büyüme hormonu: büyüme hormonu eksikliği için
- Glukokortikoidler, “kortizon” gibi: inflamasyon için
- Epinefrin (adrenalin), salbutamol ya da terbutalin gibi sempatomimetikler: astım için
- Tiyazidler: yüksek kan basıncı için veya vücudunuz aşırı su tutuyorsa (sıvı tutulumu).

Oktreotid ve lanreotid: Çok fazla büyüme hormonu ile ilişkili nadir görülen bir durumun (akromegali) tedavisinde kullanılır. Kan şekeri düzeyinizi yükseltebilir ya da düşürebilirler.

Pioglitazon: Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan, oral anti-diyabet ilacıdır. Uzun süredir tip 2 diyabeti ve kalp hastalığı olan veya önceden felç (inme) geçirmiş olan bazı hastalar, pioglitazon ve insülin ile tedavi edildiklerinde kalp yetmezliği oluştuğu görülmüştür. Olağan olmayan nefes darlığı, hızlı kilo alımı veya bölgesel şişlikler (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri yaşarsanız acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise (veya emin değilseniz), doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle görüşünüz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 
Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
2. RYZODEG 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
RYZODEG 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
- İnsülin degludeke, insülin asparta veya bu ilacın içindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz (bkz. Yardımcı maddeler).

RYZODEG 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
RYZODEG 'i kullanmadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Özellikle aşağıdaki durumlara karşı dikkatli olunuz:
- Düşük kan şekeri (hipoglisemi): Eğer kan şekeriniz çok düşük ise, düşük kan şekeri için bölüm 4 "Olası yan etkiler nelerdir?" başlığı altındaki yönlendirmeleri takip ediniz.
- Yüksek kan şekeri (hiperglisemi): Eğer kan şekeriniz çok yüksek ise, yüksek kan şekeri için bölüm 4 "Olası yan etkiler nelerdir?" başlığı altındaki yönlendirmeleri takip ediniz.
- Başka insülin ürünlerinden geçiş: Eğer başka bir tip veya marka insülinden ya da başka bir üreticiye ait insülinden geçiş yapıyorsanız, insülin dozunun değiştirilmesi gerekebilir. Doktorunuzla görüşünüz.
- İnsülin ile birlikte kullanılan pioglitazon: aşağıdaki "Pioglitazon" bölümüne bakınız.
- Göz bozukluğu: Kan şekeri kontrolündeki hızlı iyileşmeler, diyabete bağlı göz bozukluğunda geçici kötüleşmeye neden olabilir. Göz sorunları yaşarsanız, doktorunuzla görüşünüz.
- Doğru insülin tipini kullandığınızdan emin olunuz. RYZODEG ve diğer insülin ürünlerini yanlışlıkla karıştırmaktan kaçınmak için her enjeksiyondan önce insülin etiketini mutlaka kontrol ediniz.

Hipokalemi (düşük potasyum düzeyi): İnsülin degludek/insülin aspart dahil tüm insülin ilaçları hipokalemiye neden olabilir. Tedavi edilmeyen hipokalemi solunum felci, kalp ritim bozukluğu ve ölüme neden olabilir. Hipokalemi riski yaratabilecek bir ilaç kullanıyorsanız (potasyum düşürücü veya serum potasyum konsantrasyonlarına duyarlı ilaç) potasyum düzeyleriniz izlenmelidir.

Eğer görme yeteneğiniz azaldıysa, bölüm 3 “RYZODEG® nasıl kullanılır?” başlığı altına bakınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

RYZODEG® ’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol alıyorsanız, insülin ihtiyacınızda değişiklik olabilir. Kan şekeri düzeyiniz yükselebilir ya da düşebilir. Bu nedenle kan şekerinizi normalden daha sık kontrol etmelisiniz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

RYZODEG® ’in gebelik sırasında bebeği etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Gebe iseniz, gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya gebe kalmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce tavsiye için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelik sırasında insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Gebelikte diyabetinizin dikkatli kontrolü gereklidir.
Bebeğinizin sağlığı için çok düşük kan şekerinden (hipoglisemi) kaçınılması özellikle önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, tavsiye için lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doğumdan sonra insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir.

Araç ve makine kullanımı
Kan şekerinizin çok düşük veya yüksek olması, araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Kan şekeriniz çok düşük veya çok yüksekse, konsantre olma veya reaksiyon gösterme yeteneğiniz etkilenebilir. Bu durum kendiniz veya başkaları için tehlike oluşturabilir. Aşağıdaki durumlarda araç veya makine kullanıp kullanamayacağınızı lütfen doktorunuza sorunuz:
- Sıklıkla kan şekeriniz çok düşüyorsa,
- Kan şekerinizin çok düştüğünü fark etmekte zorluk yaşıyorsanız.

RYZODEG® ’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
RYZODEG® , her dozunda 1 mmol’dan daha az sodyum (23 mg) içerir, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

RYZODEG® , gliserol içerir. Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer herhangi başka bir ilaç alıyorsanız, yakın bir zamanda almış iseniz veya alma olasılığınız varsa, doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz. Bazı ilaçlar kan şekeri düzeyinizi etkileyebilir; bu da insülin dozunuzun değiştirilmesini gerektirebilir.

Aşağıda, insülin tedavinizi etkileyebilecek en yaygın kullanılan ilaçların listesi verilmektedir:

Aşağıdaki ilaçları almanız durumunda kan şekeriniz düşebilir (hipoglisemi):
- Diğer diyabet ilaçları (ağızdan alınan ve enjekte edilen)
- Sülfonamidler: enfeksiyon için
- Anabolik steroidler: testosteron gibi
- Beta-blokerler: yüksek kan basıncı için kullanılır. Bunlar, çok düşük kan şekerinin uyarıcı belirtilerinin fark edilmesini zorlaştırabilir (bkz. bölüm 4 “Çok düşük kan şekerinin uyarıcı belirtileri”).
- Asetilsalisilik asit (ve diğer salisilatlar): ağrı ve hafif ateş için
- Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri: depresyon için
- Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri: bazı kalp sorunları veya yüksek kan basıncı için.

Aşağıdaki ilaçları almanız durumunda kan şekeriniz yükselebilir (hiperglisemi):
- Danazol: endometriyozis (bir tür rahim hastalığı) için
- Oral kontraseptifler: doğum kontrol hapları
- Tiroid hormonları: tiroid sorunları için
- Büyüme hormonu: büyüme hormonu eksikliği için
- Glukokortikoidler, “kortizon” gibi: inflamasyon için
- Epinefrin (adrenalin), salbutamol ya da terbutalin gibi sempatomimetikler: astım için
- Tiyazidler: yüksek kan basıncı için veya vücudunuz aşırı su tutuyorsa (sıvı tutulumu).

Oktreotid ve lanreotid: Çok fazla büyüme hormonu ile ilişkili nadir görülen bir durumun (akromegali) tedavisinde kullanılır. Kan şekeri düzeyinizi yükseltebilir ya da düşürebilirler.

Pioglitazon: Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan, oral anti-diyabet ilacıdır. Uzun süredir tip 2 diyabeti ve kalp hastalığı olan veya önceden felç (inme) geçirmiş olan bazı hastalar, pioglitazon ve insülin ile tedavi edildiklerinde kalp yetmezliği oluştuğu görülmüştür. Olağan olmayan nefes darlığı, hızlı kilo alımı veya bölgesel şişlikler (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri yaşarsanız acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise (veya emin değilseniz), doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle görüşünüz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Pasif Ürünler altında yer almaktadır.