Ryzodeg flextouch 100 u/ml sc enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem (5 kalem)

  • Reçete TürüNormal Reçete
  • Geri Ödeme KoduA16395
  • Üretim DurumuÜretiliyor
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, MOXİDEXA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın:
- Tat alma duyusunda bozulma
- Gözde ağrı
- Gözde tahriş
- Göz kuruluğu
- Göz kaşıntısı
- Göz kanlanması

Yaygın olmayan:
- Kansızlık
- Baş ağrısı
- Yanma, batma, karıncalanma gibi anormal his
- Göz içine kanama
- Gözü koruyan zarın iltihaplanması
- Gözde şişme
- Görmede bulanıklık
- Görme keskinliğinde azalma
- Göz kapağı hastalığı
- Göz kapağında şişme
- Göz kapağında kızarıklık
- Gözde anormal hassasiyet
- Burunda rahatsızlık
- Boğaz bölgesinde ağrı
- Boğazda yabancı cisim hissi
- Kusma
- Karaciğer enzimlerinde artış (alanin aminotransferaz, gama-glutamiltransferaz)

Seyrek:
- Batma ve yanma gibi tahrişe bağlı ya da alerjik reaksiyonlar

Bilinmiyor:
- Aşırı duyarlılık
- Sersemlik
- Göz tansiyonunda yükselme
- Göz kapağı iltihabı
- Göz yaşında artış
- Gözde akıntı
- Gözde yabancı cisim hissi
- Çarpıntı
- Nefes almada güçlük
- Bulantı
- Kaşıntı
- Döküntü
- Kurdeşen
- Aralarında Herpes simplex adı verilen virüsün de bulunduğu hastalık yapan mikroorganizmalara bağlı ikincil enfeksiyonlar
- Eğer yüzeysel olarak göze uygulanan kortikosteroidlere duyarlıysanız göz içi tansiyonunuzda artış olabilir. Bu artış kullandığınız kortikosteroid, kullanma sıklığı ve süreniz ile doğrudan ilişkilidir. Uzun süre kullanmanıza bağlı olarak oluşabilecek göz içi tansiyon yükselmeniz, ilacınız kesildikten sonra birkaç hafta içinde normal değerlerine iner.

Bunlar MOXİDEXA'nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
Yan Etkileri
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, MOXİDEXA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın:
- Tat alma duyusunda bozulma
- Gözde ağrı
- Gözde tahriş
- Göz kuruluğu
- Göz kaşıntısı
- Göz kanlanması

Yaygın olmayan:
- Kansızlık
- Baş ağrısı
- Yanma, batma, karıncalanma gibi anormal his
- Göz içine kanama
- Gözü koruyan zarın iltihaplanması
- Gözde şişme
- Görmede bulanıklık
- Görme keskinliğinde azalma
- Göz kapağı hastalığı
- Göz kapağında şişme
- Göz kapağında kızarıklık
- Gözde anormal hassasiyet
- Burunda rahatsızlık
- Boğaz bölgesinde ağrı
- Boğazda yabancı cisim hissi
- Kusma
- Karaciğer enzimlerinde artış (alanin aminotransferaz, gama-glutamiltransferaz)

Seyrek:
- Batma ve yanma gibi tahrişe bağlı ya da alerjik reaksiyonlar

Bilinmiyor:
- Aşırı duyarlılık
- Sersemlik
- Göz tansiyonunda yükselme
- Göz kapağı iltihabı
- Göz yaşında artış
- Gözde akıntı
- Gözde yabancı cisim hissi
- Çarpıntı
- Nefes almada güçlük
- Bulantı
- Kaşıntı
- Döküntü
- Kurdeşen
- Aralarında Herpes simplex adı verilen virüsün de bulunduğu hastalık yapan mikroorganizmalara bağlı ikincil enfeksiyonlar
- Eğer yüzeysel olarak göze uygulanan kortikosteroidlere duyarlıysanız göz içi tansiyonunuzda artış olabilir. Bu artış kullandığınız kortikosteroid, kullanma sıklığı ve süreniz ile doğrudan ilişkilidir. Uzun süre kullanmanıza bağlı olarak oluşabilecek göz içi tansiyon yükselmeniz, ilacınız kesildikten sonra birkaç hafta içinde normal değerlerine iner.

Bunlar MOXİDEXA'nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Bu ürün SKRS E-Reçete İlaç Listesi'nde Pasif Ürünler altında yer almaktadır.