Taksidem 1 g im/iv enjeksiyon için toz içeren flakon

 • FirmaBerk Farma
 • Satış Fiyatı13,50 TL
 • Barkodu8699742270097
 • Gebelik KategorisiB (Gebelik Kategorileri)
 • SGK Ödeme DurumuÖdenir
 • SGK Ödeme Farkı0,30 TL
 • Reçete TürüNormal Reçete
 • ATC KoduJ01DD01
 • Etkin MaddeSefotaksim
 • Geri Ödeme KoduA17160
 • Üretim DurumuÜretiliyor

3.TAKSİDEM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz, uygulama yöntemi ve tedavi süresi, enfeksiyonun şiddetine, bakterilerin duyarlılığına, hastanın ve böbrek fonksiyonlarının durumuna göre değişmektedir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Önerilen dozlar ve uygulama sıklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

-Normal böbrek fonksiyonuna sahip yetişkinlerde dozaj

Tablo 1

EndikasyonlarBirim dozDoz aralığıUygulama şekliGünlük doz
     
Komplike olmayan gonore0.5 ya da 1 gtek doz*IM0.5 ila 1 g
(bel soğukluğu)
    
  4 / 8  
Komplike olmayan /orta1 ila 2 g8 ya da 12 saatIM ya da ** IV2 ila 6 g
derecede enfeksiyonlar
    
Ciddi enfeksiyonlar2 g6 ya da 8 saatIV6 ila 8 g
     
*IM= Kas içi    
**IV= Damar içi    

Enfeksiyon duyarlı olmayan türler sebebiyle oluşmuşsa, TAKSİDEM ile tedavinin uygun olup olmadığının anlaşılması için antibiyotik duyarlılık testi yapılmalıdır.

-Cerrahi profilaksisinde dozaj:

Yetişkinlerdeki normal dozaj

Anesteziye başlarken damar içi ya da kas içi olarak 1 g sefotaksim verilir, gerekirse operasyon sonrasında tekrarlanır. Bu tedavinin süresi 24 saati geçmemelidir.

Sezaryen ameliyatı

Göbek bağı kesilirken 1 g sefotaksim damardan, ardından 6 ve 12 saat sonra 1 g sefotaksim kas içi ya da damardan uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

İntravenöz (damar içine) uygulama (enjeksiyon veya infüzyon):

Enjeksiyon ya da infüzyon çözeltisi için enjeksiyonluk suda sefotaksim çözülür ve hemen kullanılmalıdır.

Aralıklı damar içi enjeksiyonlar için, solüsyon 3 ila 5 dakikalık süre içinde enjekte edilmelidir. Çok az sayıda yaşamı tehdit eden aritmi (kalp atış ritminin bozulması), santral venöz kateter yoluyla hızlı sefotaksim verildiğinde oluşabilmektedir.

IM (kas içine) uygulama:

Uygulama durumunda TAKSİDEM, % 1 lidokain çözeltisinde çözülerek kullanılmalıdır. Bu sırada ilacın damara verilmemesine dikkat edilmelidir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda doz yaşa veya vücut ağırlığına göre ayarlanır.

HastalarYaş ya daGünlük doz YolDoz aralığı
 ağırlık    
     
Prematüre0 ila 1 hafta50 ila 100 mg/kg/günIV12 saat
Prematüre1 ila 4 hafta75 ila 150 mg/kg/günIV8 saat
Bebekler ve< 50 kg50 ila 100 mg/kg/günIV* ya da IM*6 ila 8 saat
Çocuklar Menenjit gibi şiddetli  
  enfeksiyonlariçin,  
  günlük doz iki katına  
  çıkarılabilir   
Çocuklar≥ 50 kgyetişkin dozu   

*24 saat içinde 2 g aşılmamalıdır. % 1 lidokainle hazırlanmış çözelti, 30 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Herhangi bir böbrek bozukluğu yoksa yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı ölçerek size uygun dozu verecektir.

-Renal fonksiyon bozukluğu olan yetişkinlerde dozaj:

Kreatinin klirensiBirim dozDoz aralığıGünlük doz
    
< 10 ml/dakYarım dozAynıYarım doz
    

Hemodiyalizdeki hastalarda: Hemodiyalizin olduğu gün, enfeksiyonunun şiddetine göre, günlük 1 ila 2 g sefotaksim, diyalizden sonra uygulanmalıdır.

Eğer TAKSİDEM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TAKSİDEM kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla TAKSİDEM kullanmışsanız, geri dönüşümlü ensefalopati (bilinç kaybı, anormal hareketler, kasların kasılması gibi belirtileri olan bir çeşit beyin hastalığı) oluşabilir. Böbrek hastalarında bu risk daha yüksektir. Bu durum geri dönüşümlüdür. TAKSİDEM'in kandaki düzeyi diyalizle düşürülebilir.

TAKSİDEM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TAKSİDEM'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TAKSİDEM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun uygun gördüğü süre zarfınca kullanınız. Kendinizi iyi hissetseniz bile zamanından önce ilacı kullanmayı keserseniz belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir.

Nasıl Kullanılır?

3.TAKSİDEM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doz, uygulama yöntemi ve tedavi süresi, enfeksiyonun şiddetine, bakterilerin duyarlılığına, hastanın ve böbrek fonksiyonlarının durumuna göre değişmektedir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Önerilen dozlar ve uygulama sıklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

-Normal böbrek fonksiyonuna sahip yetişkinlerde dozaj

Tablo 1

EndikasyonlarBirim dozDoz aralığıUygulama şekliGünlük doz
     
Komplike olmayan gonore0.5 ya da 1 gtek doz*IM0.5 ila 1 g
(bel soğukluğu)
    
  4 / 8  
Komplike olmayan /orta1 ila 2 g8 ya da 12 saatIM ya da ** IV2 ila 6 g
derecede enfeksiyonlar
    
Ciddi enfeksiyonlar2 g6 ya da 8 saatIV6 ila 8 g
     
*IM= Kas içi    
**IV= Damar içi    

Enfeksiyon duyarlı olmayan türler sebebiyle oluşmuşsa, TAKSİDEM ile tedavinin uygun olup olmadığının anlaşılması için antibiyotik duyarlılık testi yapılmalıdır.

-Cerrahi profilaksisinde dozaj:

Yetişkinlerdeki normal dozaj

Anesteziye başlarken damar içi ya da kas içi olarak 1 g sefotaksim verilir, gerekirse operasyon sonrasında tekrarlanır. Bu tedavinin süresi 24 saati geçmemelidir.

Sezaryen ameliyatı

Göbek bağı kesilirken 1 g sefotaksim damardan, ardından 6 ve 12 saat sonra 1 g sefotaksim kas içi ya da damardan uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

İntravenöz (damar içine) uygulama (enjeksiyon veya infüzyon):

Enjeksiyon ya da infüzyon çözeltisi için enjeksiyonluk suda sefotaksim çözülür ve hemen kullanılmalıdır.

Aralıklı damar içi enjeksiyonlar için, solüsyon 3 ila 5 dakikalık süre içinde enjekte edilmelidir. Çok az sayıda yaşamı tehdit eden aritmi (kalp atış ritminin bozulması), santral venöz kateter yoluyla hızlı sefotaksim verildiğinde oluşabilmektedir.

IM (kas içine) uygulama:

Uygulama durumunda TAKSİDEM, % 1 lidokain çözeltisinde çözülerek kullanılmalıdır. Bu sırada ilacın damara verilmemesine dikkat edilmelidir.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda doz yaşa veya vücut ağırlığına göre ayarlanır.

HastalarYaş ya daGünlük doz YolDoz aralığı
 ağırlık    
     
Prematüre0 ila 1 hafta50 ila 100 mg/kg/günIV12 saat
Prematüre1 ila 4 hafta75 ila 150 mg/kg/günIV8 saat
Bebekler ve< 50 kg50 ila 100 mg/kg/günIV* ya da IM*6 ila 8 saat
Çocuklar Menenjit gibi şiddetli  
  enfeksiyonlariçin,  
  günlük doz iki katına  
  çıkarılabilir   
Çocuklar≥ 50 kgyetişkin dozu   

*24 saat içinde 2 g aşılmamalıdır. % 1 lidokainle hazırlanmış çözelti, 30 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Herhangi bir böbrek bozukluğu yoksa yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı ölçerek size uygun dozu verecektir.

-Renal fonksiyon bozukluğu olan yetişkinlerde dozaj:

Kreatinin klirensiBirim dozDoz aralığıGünlük doz
    
< 10 ml/dakYarım dozAynıYarım doz
    

Hemodiyalizdeki hastalarda: Hemodiyalizin olduğu gün, enfeksiyonunun şiddetine göre, günlük 1 ila 2 g sefotaksim, diyalizden sonra uygulanmalıdır.

Eğer TAKSİDEM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TAKSİDEM kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla TAKSİDEM kullanmışsanız, geri dönüşümlü ensefalopati (bilinç kaybı, anormal hareketler, kasların kasılması gibi belirtileri olan bir çeşit beyin hastalığı) oluşabilir. Böbrek hastalarında bu risk daha yüksektir. Bu durum geri dönüşümlüdür. TAKSİDEM'in kandaki düzeyi diyalizle düşürülebilir.

TAKSİDEM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TAKSİDEM'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TAKSİDEM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun uygun gördüğü süre zarfınca kullanınız. Kendinizi iyi hissetseniz bile zamanından önce ilacı kullanmayı keserseniz belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir.