Vanceryl 50 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 6 ampul